Struktura organizacyjna Urzędu Miasta Częstochowy

Oficjalne pisma można kierować na konta e-mail poszczególnych wydziałów klikając na skrócie nazwy lub ręcznie wpisując adresy w postaci: skrót-nazwy-wydziału-bez-polskich-liter@czestochowa.um.gov.pl

Nazwa Wydziału

 

Skrót

Biuro Rady Miasta   BR
Biuro Kontroli   BK
Zespół Audytu Wewnętrznego   ZAW
Wydział Organizacyjny   Or
Wydział Budżetu i Analiz   BA
Wydział Finansowo-Księgowy   FK
Wydział Komunikacji Społecznej   KoS
Wydział Planowania Przestrzennego   PP
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami   GGN
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych   IZ
Wydział Kultury i Sztuki   KS
Wydział Edukacji i Sportu   ES
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych   ZSS
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa   OŚR
Wydział Administracji Architektoniczno ­ Budowlanej   AAB
Wydział Transportu i Ewidencji Gospodarczej   TEG
Wydział Komunalny   Km
Wydział Spraw Obywatelskich   SO
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych   KOSO
Urząd Stanu Cywilnego   USC
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów   RK
Wydział Strategii Rozwoju i Integracji Europejskiej   SI