Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
Zd010
Nazwa sprawy:

Wniosek o zmianie danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcychI. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 326 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. Poz. 735)
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 162);

II. Wymagane wnioski
 • Wniosek o zmianie danych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych, składa się wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia. Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/) na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

III. Wymagane załączniki
 • w przypadku zmiany liczby miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym:
  - Decyzja potwierdzająca spełnienie wymagań przeciwpożarowych, o której mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
  - Decyzja potwierdzająca spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych, o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 1 ww. ustawy w przypadku żłobków lub opinię, o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 2 ww. ustawy, w przypadku klubów dziecięcych.


IV. Dokumenty do wglądu
 • brak

V. Opłaty
 • brak

VI. Termin załatwienia sprawy
 • 30 dni od złożenia wniosku

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Śląska 11/13,
  tel.: 34 37-07-613, 34 37-07-683

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-15.30,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • brak

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • brak

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2014/07/17
data ostatniej aktualizacji: 2021/02/09
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2021/02/09