Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
USC013

sekap
Nazwa sprawy:

Rejestracja zgonuI. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 463 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1473 z późniejszymi zmianami);

II. Wymagane wnioski
 • zgłoszenie zgonu - F-USC0131 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • - karta zgonu wystawiona przez lekarza,
  - dowód osobisty osoby zmarłej

IV. Dokumenty do wglądu
 • dokument tożsamości zgłaszającego (dowód osobisty lub paszport)

V. Opłaty
 • brak

VI. Termin załatwienia sprawy
 • niezwłocznie

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Focha 19/21, pokój 26 (wejście od ulicy Śląskiej)
  tel.: 34 37-07-482, 34 37-07-489

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-17.00,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Częstochowie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji odmownej.

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • Zgłoszenia zgonu należy dokonać w terminie 3 dni od daty zgonu. Jeżeli zgon nastąpił w wyniku choroby zakaźnej zgon należy zgłosić w ciągu 24 godzin. Do zgłoszenia zgonu zobowiązani są w kolejności: małżonek, dzieci zmarłego, rodzice zmarłego, najbliżsi krewni lub powinowaci.

  Dodatkowe informacje: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zgon

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2003/11/19
data ostatniej aktualizacji: 2020/06/23
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2020/06/23