Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
USC012

sekap
Nazwa sprawy:

Rejestracja urodzeńI. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 463 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 2086);

II. Wymagane wnioski
 • brak

III. Wymagane załączniki
 • Jeśli zgłoszenia urodzenia dokonuje inna osoba niż rodzice, konieczne jest przedstawienie pisemnego upoważnienie wydane przez rodziców dziecka, zawierającego wskazanie imienia bądź imion dla dziecka oraz dokładne dane o rodzicach: stan cywilny, adresy pobytu stałego, numery PESEL.

IV. Dokumenty do wglądu
 • dokument tożsamości zgłaszającego (dowód osobisty lub paszport), a w sytuacji jednoczesnego uznania ojcostwa dziecka - dokumenty tożsamości obojga rodziców

V. Opłaty
 • brak

VI. Termin załatwienia sprawy
 • niezwłocznie (po uzyskaniu ze szpitala zgłoszenia urodzenia noworodka)

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Focha 19/21, pokój 1
  tel.: 34 37-07-481

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-17.00,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Częstochowie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji odmownej.

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • Zgłoszenia urodzenie, z uwagi na sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, nie są przyjmowane osobiście. Akty urodzenia sporządzane są "z urzędu", po kontakcie telefonicznym z rodzicami, w celu ustalania imion dla dziecka oraz miejsca zameldowania dziecka.

  Odpis aktu urodzenia, zaświadczenie o zameldowaniu i zaświadczenie o nadaniu numeru PESEL zostaną wysłane rodzicom pocztą, na adres domowy, w ciągu kilku dni.

  Zgłoszenia urodzenia można dokonać za pośrednictwem platformy ePUAP (w tym przypadku wymagane jest posiadanie podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego).

  W przypadku, w którym dziecko nie zostało uznane przed urodzeniem lub nie pochodzi z małżeństwa, prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. 34 3707 481 lub 34 3707 499 w celu ustalenia sposobu załatwienia sprawy.

  Podczas dokonywania zgłoszenia możliwy jest wybór sposobu odbioru dokumentów. Rekomendujemy odbiór za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub w formie elektronicznej.

  Dodatkowe informacje: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-urodzenie-dziecka

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2003/11/19
data ostatniej aktualizacji: 2020/06/18
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2020/06/18