Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
USC007

sekap
Nazwa sprawy:

Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiegoI. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 475 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2743 z późniejszymi zmianami);

II. Wymagane wnioski
 • brak

III. Wymagane załączniki
 • brak

IV. Dokumenty do wglądu
 • dokument tożsamości wnioskodawcy (dowód osobisty lub paszport)

V. Opłaty
 • brak

VI. Termin załatwienia sprawy
 • wnioski o przyznanie medali wysyłane są do Kancelarii Prezydenta RP, jednak ze względu na zakaz organizowania zgromadzeń, uroczystości wręczenia medali nie są organizowane – do odwołania.

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • W związku z sytuacją wywołaną koronawirusem zgłoszenia jubilatów przyjmowane są tylko telefonicznie pod nr tel.: 34 37-07-483.,


VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-17.00,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • brak

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • Zgłoszenia jubileuszu mogą dokonać telefonicznie sami jubilaci lub inna osoba zainteresowana uhonorowaniem jubilatów, bez względu na stopień pokrewieństwa lub powinowactwa.

  Ze względu na zakaz organizowania zgromadzeń, uroczystości wręczenia medali nie są organizowane – do odwołania.

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2003/11/19
data ostatniej aktualizacji: 2020/03/20
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2020/03/20