Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
ST001

sekap
Nazwa sprawy:

Nagrody i wyróżnienia Miasta Częstochowy za wybitne osiągnięcia sportowe dla zawodników, trenerów i działaczy reprezentujących stowarzyszenia sportowe z terenu miasta Częstochowy


Zgodnie z Zarządzeniem nr 841.2020 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu się wirusa COVID-19 wśród mieszkańców Częstochowy i wynikającym z niego zamknięciem Urzędu Miasta Częstochowy dla interesantów - załatwianie spraw odbywa się poprzez korespondencję tradycyjną (przesłanie kompletnych dokumentów na adres: Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Kultury, Promocji i Sportu, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa) lub za pośrednictwem platformy ePUAP, SEKAP. W razie dodatkowych pytań należy kontaktować się telefonicznie z pracownikami zajmującymi się daną sprawą lub elektronicznie na adres kps@czestochowa.um.gov.pl.

I. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1133);
 • Uchwała Rady Miasta Częstochowy Nr 92/XI/2003 z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów: 1) Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Częstochowy za wybitne osiągnięcia sportowe dla zawodników, trenerów i działaczy reprezentujących stowarzyszenia sportowe z terenu miasta Częstochowy, 2) Regulaminu pracy Komisji Opiniującej (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 48, poz. 1422 z 30 maja 2003 r. z późniejszymi zmianami);
 • Zarządzenie Prezydenta Miasta Częstochowy w sprawie powołania Komisji Opiniującej kandydatury do nagród i wyróżnień Miasta Częstochowy za wybitne osiągnięcia sportowe dla zawodników, trenerów i działaczy reprezentujących stowarzyszenia sportowe z terenu miasta Częstochowy;
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 ze sprostowaniem)

II. Wymagane wnioski
 • druk wniosku o przyznanie nagrody / wyróżnienia Miasta Częstochowy dla trenerów i działaczy za wybitne osiągnięcia sportowe zawodników - F-ST0011 word pdf**
 • druk wniosku o przyznanie nagrody / wyróżnienia Miasta Częstochowy dla zawodnika za wybitne osiągnięcia sportowe - F-ST0012 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • brak

IV. Dokumenty do wglądu
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe kandydata

V. Opłaty
 • brak

VI. Termin załatwienia sprawy
 • termin składania wniosków i ich rozpatrzenia ukazuje się w ogłoszeniu

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • Al. Najświętszej Maryi Panny 45 a, pokój 3
  tel.: 34 37-07-496, 34 37-07-553
  Pracownicy: Janusz Sośniak, Olga Świątek

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-15.30,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • brak

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • brak

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2003/11/19
data ostatniej aktualizacji: 2020/07/14
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2020/07/14