Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
SO022
Nazwa sprawy:

Zgłoszenie zawieszenia i cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego


W związku z zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, na chwilę obecną osobiste zgłoszenie zawieszenia lub cofnięcie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w dowodzie osobistym wymaga wcześniejszego, telefonicznego ustalenia terminu wizyty w urzędzie.
Istnieje możliwość zgłoszenia tego faktu drogą elektroniczną, dla osób posiadających podpis potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP lub kwalifikowany podpis elektroniczny. Zgłoszenia może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym – również wymagany profil zaufany.

Formularza nie można wysłać zwykłym mailem, tylko poprzez stony:
epuap.gov.pl
obywatel.gov.pl
gov.pl

I. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 332 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2020r., poz.31)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz.U. z 2019 r., poz. 400)

II. Wymagane wnioski
 • zgłoszenie zawieszenia dowodu osobistego składane osobiście pdf**
 • zgłoszenie cofnięcia zawieszenia dowodu osobistego składane osobiście pdf**

III. Wymagane załączniki
 • brak

IV. Dokumenty do wglądu
 • brak

V. Opłaty
 • brak opłat

VI. Termin załatwienia sprawy
 • niezwłocznie

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Jerzego Waszyngtona 5, I piętro, sala 110
  tel.: 34 37 07 761, 34 37 07 762, 34 37 07 763, 34 37 07 764, 34 37 07 765
  Pracownicy: Iwona Ceglarek, Iwona Kokot, Beata Nowak, Anna Wójcicka, Magdalena Trzepizur,Joanna Michalik, Piotr Łuczkiewicz, Magdalena Karoń, Żaneta Wilk.

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-17.00,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • brak

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • Osoba, która czasowo utraciła kontrolę nad swoim dowodem osobistym (z warstwą elektroniczną) i ma nadzieję, że go znajdzie, może go zawiesić na maksymalnie 14 dni. Jeżeli w tym czasie nie cofnie zawieszenia, dowód zostanie automatycznie unieważniony. Jeżeli w tym czasie cofnie zawieszenie, dowód będzie znowu ważny. Można tego dokonać w urzędzie gminy lub przez internet na stronie www.obywatel.gov.pl, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, a w przypadku zgłoszenia przez pełnomocnika również podpisem osobistym.

  UWAGA:
  zgłoszenia nie można wysłać zwykłam mailem, tylko poprzez stronę www.obywatel.gov.pl, elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP lub SEKAP,
  • W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zgłoszenia dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.
  • Zgłoszenia może również dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania takiej czynności.

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2018/03/01
data ostatniej aktualizacji: 2020/12/11
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2020/12/11