Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
SO010

sekap
Nazwa sprawy:

Przyjmowanie zawiadomień o organizowaniu zgromadzeniaI. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 631);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. Poz. 735)

II. Wymagane wnioski
 • zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia - F-SO0101 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • zdjęcie organizatora lub przewodniczącego zgromadzenia

IV. Dokumenty do wglądu
 • brak

V. Opłaty
 • brak

VI. Termin załatwienia sprawy
 • z chwilą złożenia kompletnego wniosku

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • - w przypadku zawiadomienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgłoszenia można dokonać na adres e-mail: zgromadzenia@czestochowa.um.gov.pl;

  - w przypadku zgłoszenia faksem na numer faksu: 34 37 -07-170;

  - ul. Jerzego Waszyngtona 5, pokój 104
  tel.: 34 37-07-754
  Pracownik: Agnieszka Przybyła


VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-15.30,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • W przypadku decyzji o zakazie zgromadzenia, odwołanie wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej.

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • brak

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2003/11/19
data ostatniej aktualizacji: 2020/04/29
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2020/04/29