Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
SO002

sekap
Nazwa sprawy:

Orzekanie o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodzinyI. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. - o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1541 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. Poz. 735)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie orzekania o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny (Dz.U. z 2011r. Nr 64, poz.333);

II. Wymagane wnioski
 • wniosek o orzeczenie konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub żołnierza odbywającego tę służbę bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny - F-SO0021 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • - zaświadczenie o odbywaniu zasadniczej służby wojskowej (dotyczy żołnierza)
  - oświadczenie osoby podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub żołnierza odbywającego tę służbę lub członka rodziny o braku innych pełnoletnich członków rodziny, bliższych lub równych stopniem pokrewieństwa, obowiązanych do sprawowania opieki;
  - ostateczne orzeczenie o uznaniu członka rodziny za całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczenie sądu o ustanowienie opieki nad nieletnim członkiem rodziny,
  - oświadczenie woli członka rodziny, wyrażające zgodę na sprawowanie nad nim bezpośredniej opieki przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub żołnierza odbywającego tę służbę;
  - oświadczenie woli osoby podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub żołnierza odbywającego tę służbę, wyrażające zgodę na sprawowanie przez nią bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny- w przypadku gdy wnioskodawcą jest członek rodziny wymagający opieki.


IV. Dokumenty do wglądu
 • dowód osobisty

V. Opłaty
 • brak

VI. Termin załatwienia sprawy
 • miesiąc

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Jerzego Waszyngtona 5, pokój 105
  tel.: 34 37-07-754
  Pracownik: Agnieszka Przybyła

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-15.30,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • Do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Częstochowy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • brak

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2003/11/19
data ostatniej aktualizacji: 2020/04/29
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2020/04/29