Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
PS008
Nazwa sprawy:

Wydawanie karty ''Rodzina+''I. Podstawa Prawna
 • Zarządzenie Nr 887.2016 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie realizacji uchwały Nr 901/L/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Częstochowy na lata 2014-2020” w zakresie działań na rzecz rodzin wielodzietnych

II. Wymagane wnioski
 • wniosek o wydanie karty ''Rodzina +'', stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu projektu ''Częstochowa dla rodziny +'' - F-PZS0081 word pdf**
 • oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu projektu ''Częstochowa dla rodziny +'' - F-PS0082 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • 1. deklarację o sposobie odbierania odpadów a w przypadku jej braku informację o danych administratora lokalu mieszkalnego oraz potwierdzone przez Urząd Skarbowy, roczne deklaracje rozliczeniowe dotyczące podatków od dochodów osobistych za rok ubiegły; w przypadku uczących się członków rodziny, należy okazać do wglądu legitymację szkolną, studencką lub zaświadczenie o pobieraniu nauki, a w przypadku dzieci młodszych akt urodzenia,
  2. w przypadku rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego – dokument potwierdzający przebywanie dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.


IV. Dokumenty do wglądu
 • - dokumenty potwierdzające tożsamość członków rodziny:
  - w przypadku rodziców dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość,
  - w przypadku uczących się członków rodziny, należy okazać legitymację szkolną, studencką lub zaświadczenie o pobieraniu nauki,
  - w przypadku dzieci młodszych akt urodzenia.

V. Opłaty
 • za wydanie karty ''Rodzina+'' nie pobiera sie opłaty

VI. Termin załatwienia sprawy
 • bezzwłocznie

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • Urząd Miasta Częstochowy
  Biuro Obsługi Interesanta (parter, stanowiska 4) (grupa B)
  ul.Śląska 11/13
  42-217 Częstochowa

  Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny
  ul. Sułkowskiego 9
  42-202 Częstochowa
  tel. 502 985 101,


VIII. Godziny pracy
 • Urząd Miasta Częstochowy:
  - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-15.30,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30.

  Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny:
  - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-16.00,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.00.

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • brak

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2013/08/21
data ostatniej aktualizacji: 2019/02/19
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2019/02/19