Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
PS006
Nazwa sprawy:

Wydawanie karty "Częstochowski senior"I. Podstawa Prawna
 • Zarządzenie Nr 1009.2016 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie realizacji uchwały Nr 901/L/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Częstochowy na lata 2014-2020” w zakresie działań na rzecz seniorów
 • Zarządzenie Nr 1832/13 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1487/13 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 23 maja 2013r. w sprawie realizacji uchwały Nr 232/XX/2007 Rady Miasta Częstochowy z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Częstochowy na lata 2007-2013” w zakresie działań na rzecz seniorów

II. Wymagane wnioski
 • wniosek o wydanie karty "Czestochowski senior", stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu projektu ''Częstochowa seniorom'' - F-PS0061 word pdf**
 • oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu projektu ''Częstochowa seniorom'' - F-PS0062 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • brak

IV. Dokumenty do wglądu
 • - dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość i wiek osoby zainteresowanej przystąpieniem do Projektu,
  - deklaracja o sposobie odbierania odpadów, tzw. „deklaracja śmieciowa”, a w przypadku jej braku przekazanie informacji o danych administratora lokalu mieszkalnego (dot. miejsca zamieszkania),
  - roczna deklaracja rozliczeniowa dotycząca podatków od dochodów osobistych za rok ubiegły (PIT).

V. Opłaty
 • za wydanie karty ''Częstochowski senior'' nie pobiera sie opłaty

VI. Termin załatwienia sprawy
 • bezzwłocznie

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • Urząd Miasta Częstochowy
  ul.Śląska 11/13, parter BOI stanowiska 4 (grupa B) ,


VIII. Godziny pracy
 • Urząd Miasta Częstochowy:
  - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-15.30,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30.

  Częstochowskie Centrum Aktywności Seniorów:
  - poniedziałek: 8.00-15.00,
  - wtorek: 8.00-15.00,
  - środa: 8.00-15.00,
  - czwartek: 8.00-15.00,
  - piątek: 8.00-15.00.

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • brak

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2013/08/21
data ostatniej aktualizacji: 2017/07/10
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2018/05/08