Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
PS003
Nazwa sprawy:

Wnioski dotyczące osób podejrzewanych o nadużywanie alkoholuI. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 2277 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 z późniejszymi zmianami)

II. Wymagane wnioski
 • wniosek o zastosowanie leczenia odwykowego - F-PS0031 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • brak

IV. Dokumenty do wglądu
 • dowód osobisty wnioskującego

V. Opłaty
 • brak

VI. Termin załatwienia sprawy
 • indywidualny

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Nowowiejskiego 24, pokoje 1, 2, 3
  tel.: 34 324 34 43, 34 37 07 388

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-15.30,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • brak

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • brak

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2003/11/19
data ostatniej aktualizacji: 2020/06/25
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2020/06/25