Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
NA005

sekap
Nazwa sprawy:

Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu


W związku z koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo interesantów oraz pracowników UM , wniosek o .wydanie zaświadczenia należy przesłać listownie na adres Urzędu Miasta Częstochowy (ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa) lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

I. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 164);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. Poz. 735)
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 z późniejszymi zmianami;
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 ze sprostowaniem)

II. Wymagane wnioski
 • druk wniosku o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu - F-NA0051 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • brak

IV. Dokumenty do wglądu
 • brak

V. Opłaty
 • brak

VI. Termin załatwienia sprawy
 • 7 dni

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Focha 19/21, Archiwum;
  tel.: 34 37-07-491

  Wniosek należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta, ul. Śląska 11/13, pokój 3.

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-15.30,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Częstochowy w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia o zatrudnieniu lub postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia o treści żądanej przez interesanta.

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2003/11/19
data ostatniej aktualizacji: 2020/04/29
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2020/04/29