Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
NA002
Nazwa sprawy:

Przyjęcia interesantów przez Prezydenta Miasta CzęstochowyI. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. Poz. 735)
 • Zarządzenie nr 633.2019 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zasad przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta Częstochowy (z późniejszymi zmianami);
 • Zarządzenie nr k.12.2021 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Częstochowy;
 • Zarządzenie nr k.2.2015 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie określenia podziału zadań między Prezydentem Miasta Częstochowy, Zastępcami Prezydenta Miasta, Dyrektorem Generalnym Urzędu, Sekretarzem Miasta i Skarbnikiem Miasta ze zmianami (z późniejszymi zmianami).
 • Zarządzenie wewnętrzne nr 1.2019 Naczelnika Wydziału Nadzoru i Administracji z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu przyjmowania zgłoszeń interesantów do Prezydenta Miasta w sprawach skarg i wniosków oraz załatwiania indywidualnych spraw mieszkańców;
 • Zarządzenie nr k.31.2019 z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Biura Obsługi Interesanta w Wydziale Nadzoru i Administracji

II. Wymagane wnioski
 • podanie, e-mail, zgłoszenie osobiste, zgłoszenie telefoniczne

III. Wymagane załączniki
 • brak

IV. Dokumenty do wglądu
 • brak

V. Opłaty
 • brak

VI. Termin załatwienia sprawy
 • zgodnie z zapisem

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Śląska 11/13, - podanie należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta (pokój nr 3; ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa) lub przesłać na adres urzędu (Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa);
  - e-mail należy przesłać na adres: info@czestochowa.um.gov.pl;
  - zgłoszenia osobistego można dokonać na stanowisku nr 1 i 2 (grupa A) Biura Obsługi Interesanta (ul. Śląska 11/13, parter);
  - zgłoszenia telefonicznego można dokonać pod numerem
  tel.: 34 370 72 50

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-17.00,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • brak

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • obieg dokumentacji w urzędzie reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. nr 14, poz. 67 ze sprost.)

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2003/11/19
data ostatniej aktualizacji: 2021/06/10
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2021/06/10