Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
NA001
Nazwa sprawy:

Przyjmowanie ofert przetargowychI. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późniejszymi zmianami);
 • Zarządzenie nr 952/12 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zasad udzielania przez Gminę Miasto Częstochowa zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane (z późniejszymi zmianami)

II. Wymagane wnioski
 • brak

III. Wymagane załączniki
 • brak

IV. Dokumenty do wglądu
 • brak

V. Opłaty
 • brak

VI. Termin załatwienia sprawy
 • oferty należy składać w terminach ogłoszonych przez Urząd Miasta

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Śląska 11/13, stanowisko nr 1 i 2 (grupa A) Biura Obsługi Interesanta (parter, ul. Śląska 11/13)
  tel.: 34 37-07-250

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-17.00,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • brak

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • obieg dokumentacji w urzędzie reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. nr 14, poz. 67 ze sprost.)

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2003/11/19
data ostatniej aktualizacji: 2021/06/11
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2021/06/11