Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
MN013

sekap
Nazwa sprawy:

Ustanowienie służebności gruntowych / przesyłuI. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 1740 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 ze sprostowaniem)

II. Wymagane wnioski
 • wniosek o ustanowienie służebności gruntowej / przesyłu wraz z powierzchnią pasa służebności - F-MN0131 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • mapa zasadnicza z nakładką mapy ewidencyjnej z zaznaczoną propozycją przebiegu pasa służebności

IV. Dokumenty do wglądu
 • brak

V. Opłaty
 • brak

VI. Termin załatwienia sprawy
 • uzależniony od specyfiki sprawy

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Jerzego Waszyngtona 5, pokój 205
  tel.: 34 37-07-705 - służebności gruntowe

  ul. Jerzego Waszyngtona 5, pokój 216
  tel.: 34 37-07-716 - służebności przesyłu
  Pracownik: Aleksandra Szczepanowska

  Wnioski należy składać w Kancelarii Urzędu pokój 3, ul. Śląska 11/13 lub w sekretariacie Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego pokój 211, ul. Jerzego Waszyngtona 5.
  Pracownik: Piotr Kała

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-17.00,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • brak

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • Wnioskodawca ponosi koszty:
  - sporządzenia operatu szacunkowego ustalającego wysokość jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności ;
  - wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności;
  - sporządzenia aktu notarialnego.

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2003/11/19
data ostatniej aktualizacji: 2021/02/01
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2021/02/01