Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
MN009

sekap
Nazwa sprawy:

Oddawanie nieruchomości w użytkowanieI. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 1740 z późniejszymi zmianami);
 • Uchwała Rady Miasta Częstochowy Nr 729.XLVIII.2017 z 22 grudnia 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami miasta Częstochowy (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r. poz. 85);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 ze sprostowaniem).

II. Wymagane wnioski
 • wniosek o oddanie w użytkowanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Częstochowa - F-MN0091 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • brak

IV. Dokumenty do wglądu
 • - statut osoby prawnej;
  - aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

V. Opłaty
 • brak

VI. Termin załatwienia sprawy
 • uzależniony od specyfiki konkretnej sprawy

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Jerzego Waszyngtona 5, pokoje: 314, 312
  tel.: 34 37-07-844, 34 37-07-814, 34 37-07-819
  Wnioski należy składać w Kancelarii Urzędu pokój 3, ul. Śląska 11/13 lub w sekretariacie Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego pokój 211, ul. Jerzego Waszyngtona 5.
  Pracownicy: Kinga Jachymska, Sławomir Matczak, Paulina Wąsowicz.

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-17.00,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • brak

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • brak

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2003/11/19
data ostatniej aktualizacji: 2021/06/29
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2021/06/29