Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
MN005

sekap
Nazwa sprawy:

Decyzje w sprawie zwrotów wywłaszczonych nieruchomościI. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. Poz. 735);
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 ze sprostowaniem).

II. Wymagane wnioski
 • wniosek o wydanie decyzji o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości - F-MN0051 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • -decyzja lub inny dokument pozbawiający własności,
  -tytuł do nieruchomości sprzed wywłaszczenia,
  -postanowienie spadkowe w przypadku jeżeli o zwrot występują spadkobiercy byłego właściciela

IV. Dokumenty do wglądu
 • brak

V. Opłaty
 • Wniosek zwolniony z opłaty na podstawie art. 2 ust. 1 lit.h ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1044 z późniejszymi zmianami).

VI. Termin załatwienia sprawy
 • miesiąc od zakończenia postępowania dowodowego.

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Jerzego Waszyngtona 5, pokój 309A
  tel.: 34 37-07-869
  Wnioski należy składać w Kancelarii Urzędu pokój 3, ul. Śląska 11/13 lub w sekretariacie Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego pokój 211, ul. Jerzego Waszyngtona 5.
  Pracownik: Krzysztof Trzewiczek

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-17.00,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • Do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Częstochowy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • brak

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2003/11/19
data ostatniej aktualizacji: 2021/02/01
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2021/02/01