Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
MN004

sekap
Nazwa sprawy:

Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemcówI. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1910 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 1740 z późniejszymi zmianami);
 • Uchwała nr 155.XIII.2019 Rady Miasta Częstochowa z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa ich najemcom oraz warunków udzielania bonifikat i ich wysokości
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 ze sprostowaniem)

II. Wymagane wnioski
 • wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy - F-MN0041 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • wniosek wraz z przydziałem lokalu, należy złożyć do właściwego Oddziału Eksploatacji

IV. Dokumenty do wglądu
 • dowód osobisty

V. Opłaty
 • brak

VI. Termin załatwienia sprawy
 • uzależniony od specyfiki każdej sprawy

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Jerzego Waszyngtona 5, pokój 312
  tel.: 34 37-07-813
  Pracownicy: Danuta Sadowska, Wioletta Smoleń

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-17.00,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • brak

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • Wniosek należy złożyć do właściwego oddziału eksploatacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

  Informujemy, że w toku prowadzonego postępowania Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. przekaże Państwa wniosek do Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Częstochowa z następującymi danymi:
  -informacją o eksploatacji budynku;
  -informacją o posiadanej dokumentacji budowlanej danego budynku;
  -informacją o zarządcy danego budynku;
  -informacją o wykonaniu świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu.

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2003/11/19
data ostatniej aktualizacji: 2021/06/10
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2021/06/10