Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
MN001

sekap
Nabywanie nieruchomości

I. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 518 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2014r., poz. 121);
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013 r., poz. 687);
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 647 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 z późniejszymi zmianami)
 • Uchwała Rady Miasta Częstochowy Nr 40/V/2011 z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miasta Częstochowy oraz Miasta na prawach powiatu Częstochowa (Dz. Urz. Woj.. Śl. Nr 71, poz. 1270 z 2011r.);

II. Wymagane wnioski
 • wniosek o nabycie przez Gminę nieruchomości - F-MN0011 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • odpis z tytułu własności w przypadku, gdy nie jest założona księga wieczysta

IV. Dokumenty do wglądu
 • dowód osobisty

V. Opłaty
 • brak

VI. Termin załatwienia sprawy
 • minimum 6 miesięcy od daty złożenia wniosku

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Waszyngtona 5, pokoje: 207, 308
  tel.: 34 37-07-706, 34 37-07-707
  Wnioski należy składać w Kancelarii Urzędu pokój 3, ul. Śląska 11/13 lub w sekretariacie Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego pokój 211, ul. Waszyngtona 5.
  Pracownicy: Mariola Jędraszczyk, Katarzyna Kadłubek, Jan Skocz, Jolanta Organa

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-17.00,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.00

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • brak

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • Zgodnie z art. 24 ustawy o gospodarce nieruchomościami Gmina nabywa nieruchomości przeznaczone na cele publiczne określone w art. 6 w/w ustawy cele rozwojowe Gminy oraz zorganizowanej działalności inwestycyjnej

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2003/11/19
data ostatniej aktualizacji: 2014/09/12
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2014/09/12