Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
KP010
Nazwa sprawy:

Przyznawanie Nagrody Teatralnej Prezydenta Miasta Częstochowy


Zgodnie z Zarządzeniem nr 841.2020 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu się wirusa COVID-19 wśród mieszkańców Częstochowy i wynikającym z niego zamknięciem Urzędu Miasta Częstochowy dla interesantów - załatwianie spraw odbywa się poprzez korespondencję tradycyjną (przesłanie kompletnych dokumentów na adres: Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Kultury, Promocji i Sportu, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa) lub za pośrednictwem platformy ePUAP, SEKAP. W razie dodatkowych pytań należy kontaktować się telefonicznie z pracownikami zajmującymi się daną sprawą lub elektronicznie na adres kps@czestochowa.um.gov.pl.

I. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późniejszymi zmianami)
 • Zarządzenie Nr 582.2019 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 23 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie przyznawania Nagrody Teatralnej Prezydenta Miasta Częstochowy oraz w załącznikach do ww. Regulaminu
 • Zarządzenie Nr 1080.2020 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 19 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Nagrody Teatralnej Prezydenta Miasta Częstochowy oraz Regulaminu jej przyznawania
 • Zarządzenie Prezydenta Miasta Częstochowy w sprawie powołania Kapituły Nagrody Teatralnej Prezydenta Miasta Częstochowy - sporządzane każdorazowo

II. Wymagane wnioski
 • formularz zgłoszenia premiery spektaklu - F-KP0101 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • brak

IV. Dokumenty do wglądu
 • brak

V. Opłaty
 • brak

VI. Termin załatwienia sprawy
 • - zgłoszenia należy dokonywać w formie pisemnej, na co najmniej 14 dni przed datą premiery spektaklu
  - wypełniony formularz zgłoszenia można przesłać w wersji elektronicznej na adres: kps@czestochowa.um.gov.pl lub dostarczyć do siedziby Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy – aleja Najświętszej Maryi Panny 45 A

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • Al. Najświętszej Maryi Panny 45 a, pokój 13
  tel.: 34 37-07-464
  Pracownik: Agnieszka Lipińska

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-15.30,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • brak

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • brak

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2018/11/05
data ostatniej aktualizacji: 2021/06/09
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2021/06/09