Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
KP007
Nazwa sprawy:

Opiniowanie wniosków o objęcie patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym


Zgodnie z Zarządzeniem nr 841.2020 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu się wirusa COVID-19 wśród mieszkańców Częstochowy i wynikającym z niego zamknięciem Urzędu Miasta Częstochowy dla interesantów - załatwianie spraw odbywa się poprzez korespondencję tradycyjną (przesłanie kompletnych dokumentów na adres: Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Kultury, Promocji i Sportu, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa) lub za pośrednictwem platformy ePUAP, SEKAP. W razie dodatkowych pytań należy kontaktować się telefonicznie z pracownikami zajmującymi się daną sprawą lub elektronicznie na adres kps@czestochowa.um.gov.pl.

I. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późniejszymi zmianami)
 • Zarządzenie nr k.12.2021 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Częstochowy;

II. Wymagane wnioski
 • wniosek o objęcie patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym - F-KP0071 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • 1) program przedsięwzięcia,
  2) krótka charakterystyka organizatora przedsięwzięcia,
  3) kontakt z osobą odpowiedzialną za przedsięwzięcie,
  4) projekt materiałów informacyjnych dotyczących imprezy (np. zaproszenie, plakat, folder, itp.),
  5) ewentualnie inne załączniki - np.rekomendacje.

IV. Dokumenty do wglądu
 • brak

V. Opłaty
 • brak

VI. Termin załatwienia sprawy
 • wniosek powinien zostać złożony na 30 dni przed planowanym terminem przedsięwzięcia; termin załatwienia sprawy do 30 dni

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • Al. Najświętszej Maryi Panny 45 a, pokój 17, wniosek można złożyć w kancelarii - pokój 3 lub przesłać na adres: info@czestochowa.um.gov.pl
  tel.: 34 37-07-327
  Pracownik: Anna Szczudło-Celińska

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-15.30,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • brak

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • Wydział Kultury, Promocji i Sportu wydaje opinię - ostateczna decyzja należy do Prezydenta Miasta.

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2003/11/19
data ostatniej aktualizacji: 2021/06/09
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2021/06/09