Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
KP006

sekap
Nazwa sprawy:

Przekazywanie i rozpowszechnianie wydawnictw miejskich oraz materiałów promocyjnych


Zgodnie z Zarządzeniem nr 841.2020 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu się wirusa COVID-19 wśród mieszkańców Częstochowy i wynikającym z niego zamknięciem Urzędu Miasta Częstochowy dla interesantów - wydawanie materiałów promocyjnych zostało wstrzymane.

I. Podstawa Prawna
 • Zarządzenie nr k.12.2021 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Częstochowy;
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 ze sprostowaniem)

II. Wymagane wnioski
 • wniosek o przekazanie materiałów promocyjnych Miasta Częstochowy - F-KP0061 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • 1) krótką charakterystykę wnioskodawcy,
  2) kontakt,
  3) ewentualne informacje dodatkowe.

IV. Dokumenty do wglądu
 • brak

V. Opłaty
 • brak

VI. Termin załatwienia sprawy
 • wniosek powinien zostać złożony na 14 dni przed wskazanym terminem ewentualnego przekazania materiałów promocyjnych miasta; termin załatwienia sprawy do 14 dni

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • Al. Najświętszej Maryi Panny 45 a, pokój 11, wniosek można złożyć w kancelarii - pokój 3 lub przesłać na adres: info@czestochowa.um.gov.pl
  tel.: 34 37-07-661
  Pracownicy: Radosław Majer, Łukasz Dzwonnik

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-15.30,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • brak

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • Opisana procedura dotyczy przekazywania materiałów promocyjnych. Pozytywne załatwienie sprawy każdorazowo zależy również od ilości i rodzaju materiałów promocyjnych, którymi Wydział Kultury, Promocji i Sportu w danej chwili dysponuje.

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2003/11/19
data ostatniej aktualizacji: 2019/10/23
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2019/10/23