Herb Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
telefon: +48 (34) 3 707 100
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
Karta Informacyjna
BGLK010
Nazwa sprawy:

Realizacja wyroków sądowych o wypłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych


W związku z zagrożeniem spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa interesanci będą obsługiwani wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej (bglk@czestochowa.um.gov.pl lub info@czestochowa.um.gov.pl), Elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP oraz poczty tradycyjnej,I. Podstawa Prawna
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 611 z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 ze sprostowaniem)
 • Zarządzenie Nr 1528/13 Prezydenta miasta Częstochowy z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty odszkodowań na rzecz spółdzielni mieszkaniowych z tytułu niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych lub pomieszczeń tymczasowych osobom uprawnionym do jego otrzymania na podstawie wyroku sądu z późniejszymi zmianami

II. Wymagane wnioski
 • wniosek wierzyciela o wypłatę odszkodowania z tytułu niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych lub pomieszczeń tymczasowych osobom uprawnionym do jego otrzymania na podstawie wyroku sądu - F-BGLK0101 word pdf**

III. Wymagane załączniki
 • brak

IV. Dokumenty do wglądu
 • brak

V. Opłaty
 • brak

VI. Termin załatwienia sprawy
 • Niezwłocznie

VII. Miejsce załatwienia sprawy
 • ul. Śląska 11/13, pokój 318
  tel.: 34 37-07-518
  Pracownik: Anna Urbańczyk

VIII. Godziny pracy
 • - poniedziałek: 7.30-15.30,
  - wtorek: 7.30-15.30,
  - środa: 7.30-15.30,
  - czwartek: 7.30-15.30,
  - piątek: 7.30-15.30

IX. Jednostka odpowiedzialna

X. Tryb odwoławczy
 • brak

XI. Opłaty za odwołanie
 • brak

XII. Uwagi
 • brak

Klauzula informacyjna

Zapoznaj sie z klauzulą

**Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF

data utworzenia: 2003/11/19
data ostatniej aktualizacji: 2021/06/11
zatwierdzony: tak
data zatwierdzenia: 2021/06/11