Sprawy załatwiane w Urzędzie Miasta Częstochowy


Uwaga! od 1 lipca 2017r. nastąpiła zmiana numerów kont bankowych Urzędu Miasta Częstochowy

WprowadĽ szukany ci±g znaków nazwy sprawy:

lub wybierz kategorię spraw: