Wiceprzewodniczący Rady Miasta Częstochowy

Wiesław Wiatrak magister nauk politycznych. Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy w latach 1998 - 2002.

Ukończył: Studium Nauczycielskie w Częstochowie, Wydział Nauk Społecznych Akademii Nauk Społecznych w Warszawie, Podyplomowe studia z zakresu organizacji i zarządzania na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Między innymi: harcmistrz PL - komendant Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Kłobucku w latach 1971 - 1975, komendant Częstochowskiej Chorągwi ZHP w latach 1980 - 1983, dyrektor Biura Poselskiego - doradca posła w latach 1990 - 1993, dyrektor Gabinetu Wojewody Częstochowskiego - doradca polityczny w latach 1995 - 1997, dyrektor Urzędu Statystycznego w Częstochowie w latach 1997 - 1999, kierownik Oddziału w Częstochowie w latach 1999 - 2001, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach w latach 2001-2004.

Obecnie:
- Radny Miasta Częstochowy od 1994 r.
- członek Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach,
- laureat plebiscytu Dziennika Zachodniego "Najskuteczniejszy Samorządowiec Regionu - 2001 r." V miejsce w woj. Śląskim
- jako jeden z nielicznych w kraju uhonorowany przez Związek Harcerstwa Polskiego tytułem "Niezawodny Przyjaciel" - luty 2002 r.,
- "za wybitne zasługi dla ZHP i społeczności lokalnej" - odznaczony przez Prezydenta RP A. Kwaśniewskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski - marzec 2002 r.,
- otrzymał wraz z kierowanym przez niego Urzędem Statystycznym w Katowicach "Złoty Laur Kompetencji i Umiejętności" za 2003 rok, Złotą Honorową Odznakę za Zasługi dla Województwa Śląskiego - w 2004 r.

e-mail: wwiatrak@czestochowa.um.gov.pl