Uchwały Rady Miasta Częstochowy. Ilość: 1989 od 1998-10-30 do 2007-05-14

ilość wyników: 1 | szukałeś tekstu: "Straż Miejska w Częstochowie i nadania jej Regulaminu organizacyjnego"
28/IV/2002  (19/12/02) w sprawie zmiany Uchwały nr 75/IX/99 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 marca 1999 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy pod nazwą Straż Miejska w Częstochowie i nadania jej Regulaminu organizacyjnego oraz przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu organizacyjnego Straży Miejskiej w Częstochowie.