Jak się skontaktować z Urzędem Miasta w Częstochowie?

(wszystkie oficjalne pisma powinny wpływać na adresy podane poniżej;
adresy kont imiennych mogą być używane bez gwarancji odpowiedzi)

Osobiście
Internet
Telefon / fax
 • Centrala telefoniczna UM +48(34) 3-707-100
  Połączenie z centralą telefoniczną UM poprzez Internet callto://telefony.czestochowa.um.gov.pl
  Fax Urzędu Miasta +48(34) 370-71-70
  Fax Rzecznik Prasowy +48(34) 365-52-41
  Fax Rada Miasta +48(34) 365-38-52
  Sekretariat Prezydenta Miasta +48(34) 365-19-30, 361-02-02
  Biuro Rady +48(34) 368-26-68, 365-44-93
Poczta
 • Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa.
NIP Urzędu Miasta Częstochowy
 • 573-011-53-04
Wykaz kont bankowych Urzędu Miasta Częstochowy w ING Bank Śląski
 • Dochody niepodatkowe 92 1050 1142 1000 0022 8000 2078
 • Dochody-podatki i opłaty lokalne 49 1050 1142 1000 0022 8000 2367
 • Dochody-sprzedaż nieruchomości i lokali mieszkalnych 87 1050 1142 1000 0022 8000 2847
 • Dochody-opłaty ewidencyjne 12 1050 1142 1000 0022 8000 2839
 • Dochody niepodatkowe Skarbu Państwa 78 1050 1142 1000 0022 8000 2136
 • Dochody z tytułu egzekucji należności 70 1050 1142 1000 0022 8000 2474
 • Wydatki bieżące 14 1050 1142 1000 0022 8000 1930
 • Wydatki niewygasające 57 1050 1142 1000 0022 8000 2417
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 93 1050 1142 1000 0022 8000 1963
 • Fundusz zasobów geodezyjnych i kartograficznych 68 1050 1142 1000 0022 8000 2219
 • Gminny Fundusz Ochrony Środowiska 78 1050 1142 1000 0022 8000 2524
 • Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska 05 1050 1142 1000 0022 8000 2771
 • Sumy depozytowe 35 1050 1142 1000 0022 8000 2037