Ankieta ewaluacyjna dotycząca VI edycji budżetu obywatelskiego w Częstochowie

Celem niniejszej ankiety jest poznanie opinii oraz uwag mieszkańców i mieszkanek dotyczących VI edycji budżetu obywatelskiego. Zostaną one przeanalizowane w celu zdefiniowania zasad kolejnej, VII edycji budżetu obywatelskiego, w sposób w jak największym stopniu odpowiadający oczekiwaniom możliwie największej liczbie Częstochowian i Częstochowianek. Ankieta jest anonimowa. W każdym pytaniu proszę zaznaczyć 1 odpowiedź.

 1. Czy brał/a Pan/Pani udział w VI edycji budżetu obywatelskiego?


  tak, zgłosiłem/am projekt
  tak, zgłosiłem/am projekt i brałem/am udział w głosowaniu
  tak, brałem/am udział w głosowaniu
  nie brałem/am udziału

 2. Jaka jest Pana/i opinia o zakończonej edycji budżetu obywatelskiego?


  zdecydowanie pozytywna
  raczej pozytywna
  trudno powiedzieć
  raczej negatywna
  zdecydowanie negatywna

 3. W VI edycji budżetu obywatelskiego propozycje zadań można było zgłaszać przez 22 dni. Czy Pana/i zdaniem jest to:


  zdecydowanie za długi czas
  raczej za długi czas
  odpowiedni czas
  raczej za krótki czas
  zdecydowanie za krótki czas

 4. W VI edycji budżetu obywatelskiego głosowanie trwało 20 dni. Czy Pana/i zdaniem jest to:


  zdecydowanie za długi czas
  raczej za długi czas
  odpowiedni czas
  raczej za krótki czas
  zdecydowanie za krótki czasu

  W V edycji budżetu obywatelskiego można było oddać głos na kilka sposobów:

  - w stacjonarnej komisji do głosowania mieszczącej się w Pałacu Ślubów przy ul. Focha 19/21, pokój 32,
  - w mobilnym punkcie do głosowania zlokalizowanym w zabytkowym, piętrowym autobusie MPK, tzw. londyńczyku, który w dniach 6- 25 września, odwiedził każdą dzielnicę miasta,
  - przez Internet, za pomocą aplikacji internetowej do głosowania znajdującej się na stronie internetowej www.konsultacje.czestochowa.pl,
  - w miejscu zamieszkania w przypadku osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby w Urzędzie Miasta.


 5. Jaka jest Pana/i opinia na temat możliwości głosowania w stacjonarnym punkcie do głosowania?


  zdecydowanie pozytywna
  raczej pozytywna
  trudno powiedzieć
  raczej negatywna
  zdecydowanie negatywna

 6. Jaka jest Pana/i opinia na temat możliwości głosowania w mobilnym punkcie do głosowania?


  zdecydowanie pozytywna
  raczej pozytywna
  trudno powiedzieć
  raczej negatywna
  zdecydowanie negatywna

 7. Jaka jest Pana/i opinia na temat możliwości głosowania przez Internet?


  zdecydowanie pozytywna
  raczej pozytywna
  trudno powiedzieć
  raczej negatywna
  zdecydowanie negatywna

 8. Czy odwiedza Pan/Pani stronę internetową konsultacje.czestochowa.pl, która jest poświęcona budżetowi obywatelskiemu w Częstochowie?


  tak
  nie

 9. Jak ocenia Pan/Pani dostępność, na etapie promocji i głosowania, informacji o projektach zgłoszonych w ramach VI edycji budżetu obywatelskiego (lista projektów, opisy projektów)?


  zdecydowanie dostępne
  raczej dostępne
  trudno powiedzieć
  raczej niedostępne
  zdecydowanie niedostępne

 10. Czy ma Pan/i jakieś uwagi, sugestie dotyczące zasad budżetu obywatelskiego?


  nie
  tak (proszę podać jakie) . 11. Pytania metryczkowe:

  Płeć


  kobieta
  mężczyzna.  Wiek;


  poniżej 18 lat
  18 - 30 lat
  31 - 45 lat
  46 - 60 lat
  powyżej 60 lat.  Dzielnica zamieszkania:


  Błeszno
  Częstochówka - Parkitka
  Dźbów
  Gnaszyn - Kawodrza
  Grabówka
  Kiedrzyn
  Lisiniec
  Mirów
  Ostatni Grosz
  Podjasnogórska
  Północ
  Raków
  Stare Miasto
  Stradom
  Śródmieście
  Trzech Wieszczów
  Tysiąclecie
  Wrzosowiak
  Wyczerpy - Aniołów
  Zawodzie - Dąbie