Ankieta BO 2018

Ankieta ewaluacyjna dotycząca V edycji budżetu obywatelskiego w Częstochowie

Celem niniejszej ankiety jest poznanie opinii oraz uwag mieszkańców i mieszkanek dotyczących V edycji budżetu obywatelskiego. Zostaną one przeanalizowane w celu zdefiniowania zasad kolejnej, V edycji budżetu obywatelskiego, w sposób w jak największym stopniu odpowiadający oczekiwaniom możliwie największej liczbie Częstochowian i Częstochowianek. Ankieta jest anonimowa. W każdym pytaniu proszę zaznaczyć 1 odpowiedź.

 1. Jaka jest Pana/i opinia o zakończonej edycji budżetu obywatelskiego?


  zdecydowanie pozytywna
  raczej pozytywna
  trudno powiedzieć
  raczej negatywna
  zdecydowanie negatywna

 2. W V edycji budżetu obywatelskiego propozycje zadań można było zgłaszać przez 68 dni. Czy Pana/i zdaniem jest to:


  zdecydowanie zbyt długi czas
  raczej zbyt długi czas
  odpowiedni czas
  raczej zbyt krótki czas
  zdecydowanie zbyt krótki czas

 3. W V edycji budżetu obywatelskiego na promocję zadań, które przeszły pozytywną weryfikację formalnoprawną, było przeznaczonych 30 dni. Czy Pana/i zdaniem jest to:


  zdecydowanie zbyt długi czas
  raczej zbyt długi czas
  odpowiedni czas
  raczej zbyt krótki czas
  zdecydowanie zbyt krótki czas

 4. W V edycji budżetu obywatelskiego głosowanie trwało 24 dni (przez pierwsze 22 dni można było głosować w stacjonarnej komisji do głosowania, w mobilnym punkcie do głosowania oraz przez Internet, przez kolejne 2 dni wyłącznie za pośrednictwem Internetu). Czy Pana/i zdaniem jest to:


  zdecydowanie zbyt długi czas
  raczej zbyt długi czas
  odpowiedni czas
  raczej zbyt krótki czas
  zdecydowanie zbyt krótki czas

 5. Czy ma Pan/i uwagi dotyczące wzoru kart do głosowania?


  nie
  tak (proszę podać jakie) . 6. W V edycji budżetu obywatelskiego można było oddać głos na kilka sposobów:

  - w stacjonarnej komisji do głosowania mieszczącej się w Pałacu Ślubów przy ul. Focha 19/21, pokój 32,
  - w mobilnym punkcie do głosowania zlokalizowanym w zabytkowym, piętrowym autobusie MPK, tzw. londyńczyku, który w dniach 22 października – 12 listopada, odwiedził każdą dzielnicę miasta,
  - przez Internet, za pomocą aplikacji internetowej do głosowania znajdującej się na stronie internetowej www.konsultacje.czestochowa.pl,
  - w miejscu zamieszkania w przypadku osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby w Urzędzie Miasta.


 7. Jaka jest Pana/i opinia na temat możliwości głosowania w stacjonarnym punkcie do głosowania?


  zdecydowanie pozytywna
  raczej pozytywna
  trudno powiedzieć
  raczej negatywna
  zdecydowanie negatywna

 8. Jaka jest Pana/i opinia na temat możliwości głosowania w mobilnym punkcie do głosowania?


  zdecydowanie pozytywna
  raczej pozytywna
  trudno powiedzieć
  raczej negatywna
  zdecydowanie negatywna

 9. Jaka jest Pana/i opinia na temat możliwości głosowania przez Internet?


  zdecydowanie pozytywna
  raczej pozytywna
  trudno powiedzieć
  raczej negatywna
  zdecydowanie negatywna

 10. Czy ma Pan/i jakieś uwagi, sugestie dotyczące zasad budżetu obywatelskiego?


  nie
  tak (proszę podać jakie) . 11. Pytania metryczkowe:

  Płeć


  kobieta
  mężczyzna.  Wiek;


  poniżej 17 lat
  18 - 25 lat
  26 - 45 lat
  46 - 60 lat
  powyżej 60 lat.  Dzielnica zamieszkania:


  Błeszno
  Częstochówka - Parkitka
  Dźbów
  Gnaszyn - Kawodrza
  Grabówka
  Kiedrzyn
  Lisiniec
  Mirów
  Ostatni Grosz
  Podjasnogórska
  Północ
  Raków
  Stare Miasto
  Stradom
  Śródmieście
  Trzech Wieszczów
  Tysiąclecie
  Wrzosowiak
  Wyczerpy - Aniołów
  Zawodzie - Dąbie