Szanowni Państwo,

     Prezentujemy Państwu "Katalog usług społecznych" zawierający standardy ich świadczenia przygotowany z myślą o mieszkańcach naszego Miasta. Ma on na celu zaprezentowanie w sposób łatwy i przejrzysty usług świadczonych mieszkańcom przez Miasto i jego jednostki organizacyjne lub za ich pośrednictwem w zakresie edukacji, pomocy społecznej oraz ochrony i promocji zdrowia. W miarę rozszerzania oferty kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej Miasta będziemy informować również o wszelkich podejmowanych w tych dziedzinach działaniach.

     Katalog zawiera informacje nie tylko o usługach, które Miasto świadczy na podstawie przepisów prawa, ale również działalności dodatkowej, mającej na celu podniesienie jakości życia mieszkańców. Ma on stanowić pomoc w uzyskaniu praktycznych informacji zarówno o samych usługach jak i przez określenie standardów o gwarantowanym przez Miasto poziomie tych usług. Katalog zatem z jednej strony informuje o tym z jakich usług możecie Państwo skorzystać, ale również czego w ramach poszczególnych usług należy oczekiwać.

     Katalog został przygotowany przy udziale konsultantów z Programu Rozwoju Instytucjonalnego. Jest on unikalną inicjatywą, kilku jednostek samorządu terytorialnego na terenie kraju. Robimy to po raz pierwszy i w krótkim czasie dlatego też pragniemy go stale uaktualniać i doskonalić oraz rozszerzać. Prosimy zatem Państwa o wszelkie uwagi, wnioski i pytania dotyczące Katalogu i przydatności zawartych w nich informacji (na@czestochowa.um.gov.pl).

     Uwaga! od 1 lipca 2017r. nastąpiła zmiana numerów kont bankowych Urzędu Miasta Częstochowy.

Wprowadź szukany ciąg znaków nazwy sprawy:

lub wybierz kategorię spraw: