Wyróżnienia Prezydenta Miasta CzęstochowySzczególne podziękowania dla:
  • Zespołu Pieśni i Tańca „Częstochowa” oraz Pani Danuty Morawskiej
  • Pani Urszuli Ledwoń
  • Patrycji Słomczyńskiej
  • Dyrektora Czesława Tarczyńskiego i pracowników Miejskiej Galerii Sztuki za udostępnienie sal i pomoc udzieloną przy organizacji Światowego Dnia Turystyki


  • Autorzy fotografii: RADOSŁAW MAJER; WŁODZIMIERZ TUTAJ