HERB MIASTA

    Uchwałą nr 249/XXIX/92 Rady Miasta Częstochowy z 25 czerwca 1992 r. ustalono, że herbem Częstochowy jest: w błękitnym polu tarczy godło przedstawiające warowne mury miejskie o barwie srebrnej (białej), z bramą pośrodku i siedmioma wieńczącymi blankami. Bramę zamyka opuszczona do połowy krata, natomiast nad otworem bramy wznosi się budowla wieży bramnej, z jednym oknem, zakończona trójkątnym daszkiem. Na szczycie wieże, każda posiadająca dwa wąskie okna, jedno nad drugim, oraz zakończone trzema blankami i trójkątnymi, czerwonymi daszkami. Na szczycie wieży po prawej stronie znajduje się wspięty lew w kolorze złotym (żółtym), a na szczycie wieży po lewej czarny kruk z bochnem chleba w dziobie. Lew i kruk zwrócone są ku sobie.

Herb Częstochowy

    Starszy herb znany z odcisku pieczęci z lat 1548, 1564 i 1646 przedstawiał mur o siedmiu blankach z bramą w środku, w której widniała opuszczona do połowy krata, elementy wieży bramnej i dwóch wyższych wież o dwóch kondygnacjach zwieńczonych gotyckim daszkiem, jak w obecnym herbie. Na szczycie wieży po prawej znajdował się złoty lew wspięty na tylnych łapach, a po lewej złoty orzeł z podniesionymi do lotu skrzydłami.

    Lew i orzeł nawiązywały do fundatora - Władysława Opolczyka - ks. opolskiego (orzeł) i namiestnika Rusi Czerwonej (lew).

    Na przełomie XVII i XVIII w. pojawiła się postać gryfa, a w latach 1755 i 1778 na pieczęci umieszczono wizerunek kruka. (kto wie dlaczego?). Już niedługo "wyjaśnienie", ale zachęcamy historyków, i nie tylko do wypowiedzenia się na ten temat. Piszcie do nas: info@czestochowa.um.gov.pl

 

CHORĄGIEW MIASTA CZĘSTOCHOWY

    Uchwałą nr 249/XXIX/92 Rady Miasta Częstochowy z 25 czerwca 1992 r. ustalono, że Chorągiew Miast Częstochowy składa się z dwóch stref, górnej białej (srebrnej), i dolnej błękitnej, pośrodku których umieszcza się żółty (złoty) pas szerokości 1/9 obu stref.